Vitamin b12 brist behandling

Kobalamin eller vitamin B12 är ett vattenlösligt vitamin som behövs för att kroppen ska kunna bilda röda blodkroppar. Vitamin B12 brist kan orsaka ett brett spektrum av symptom. Dessa symptom utvecklas gradvis, men kan förvärras om tillståndet inte behandlas. Vi kan hjälpa dig att utreda och behandla vitamin b12-brist.

 
 

 

 

Vitamin B12 brist kan beror på olika faktorer, Till exempel när man har:

 • Kost – bl a vegan- och vegetarisk kost, särskilt vid överkokade eller folatfattiga grönsaker.
 • Autoimmun gastrit eller orsakad av H. pylori bakterie.
 • Gastric bypass.
 • Celiaki, Mb Crohn i tunntarm
 • Läkemedel – antacida läkemedel och metformin, metotrexat, vissa antiepileptika eller trimetoprim.
 • Alkoholöverkonsumtion.

De flesta kan enkelt behandlas med injektioner eller tabletter för att ersätta de bristfälliga vitaminerna.

Symtom på vitamin B12-brist

Om du har anemi orsakad av vitamin B12-brist kan du ha några symtom, såsom:

 • Trötthet
 • Brist på energi
 • Andfåddhet
 • Huvudvärk
 • Blek eller blekgul hud.
 • Öm och röd tunga
 • Munsår
 • Irritabilitet
 • Depression
 • Försämrad mentala förmågor t.ex. minne

Det är vanligt att symtomen för blodbrist på grund av för lite B12 tilltar långsamt under flera månader och ibland under flera år. Vissa av dessa symtom kan också inträffa hos personer som har brist på vitamin B12 men som inte har utvecklat anemi.

Injektioner

Om du har mycket lågt blodvärde kommer du att få hydroxocobalamin injektion kur. Hydroxokobalamin börjar verka direkt. Det kan dock ta några dagar eller veckor innan dina symtom börjar förbättras och du mår bättre. För att få bäst effekt så rekommenderar vi att man ska ta en spruta varje 4 veckor. Injektionen ges i en muskel (känd som en intramuskulär injektion).

Uppföljning

För att säkerställa att din behandling fungerar kan du behöva ta ytterligare blodprov.
Ett blodprov görs ofta cirka 10 till 14 dagar efter påbörjad behandling för att bedöma om behandlingen fungerar och om indikationen för vitaminbehandling kvarstår.

 
 

 

 

Vem får inte göra behandlingen?

Du som:

 • har haft en allergisk reaktion mot hydroxokobalamin eller andra läkemedel tidigare.
 • har låga nivåer av kalium.
 • har oregelbundna eller snabba hjärtslag
 
 

 

 

Växjökliniken

Besöka oss!