Medicinsk Laser

Fokuserat och rent ljus som går rakt in i vävnaden. Har anti-inflammatorisk och läkande verkan. Laser förbättrar syreupptaget i cellen genom en ökad genomblödning/cirkulation i vävnaden och sätter igång en självläknings process.
Växjökliniken har arbetat i flera år med bl a medicinsk laserbehandling med fantastiska resultat. Vi använder i vår praktik både LLLT ( Low Level Laser Therapy) och HILT (HLLT) ( High Intensity Laser Therapy).

Indikationer:

 • Akut & kronisk smärta i rygg, nacke & axlar.
 • Idrottsskador & stukningar.
 • Artros t.e.x. Knäartros.
 • Tennis- & golfarmbåge.
 • Whiplashskador.
 • Seninflammationer t.e.x. Hälsena.
 • Fibromyalgi.

Hur går behandlingen till?

Laserljuset kommer ut från en så kallad prob. Man håller då bara änden av proben mot det ställe där man behandlar. Beroende på lasertypen i fråga så tränger ljuset in mellan 0,5 och 8 cm i vävnaden. Allt efter hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar över.

Efekten känns redan efter första behandlingen med smärtlindring och efter ett antal behandlingar, kommer patienterna att gradvis uppleva funktionsförbättring. Behandlingsomgångarna varierar men i princip kräver det en kur på 5 till 10 behandlingar. Kuren kan upprepas vid behov och gärna att kombinera med sjukgymnastika övningar efter 3:e eller 4:e behandlingen.

Behandlingstid är 15-40 min, beronde på det behandlade området.

Med med-laser förkortar man sjukfrånvaron och effektiviserar rehabiliteringen. Hos idrottare som utsatts för skador så förkortar med-laser läkningen enormt.

Vi rekommenderar starkt att kombinera medicinsk laser med medicinsk PRP behandling hos följande åkommor för bästa resultat: 

 • Artros såsom knäartros.
 • Idrotsskador såsom muskelbristningar.
 • Seninflammationer t.ex hälseneinflammation.
 • Tendinoser t.ex tennisarmbåge.

Vilken effekt kan uppnås?

Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Det märks i regel en reaktion inom de första 3-5 beh. Påtagligt snabba resultat redan efter de första beh. Är vanligt vid smärta, inflammation och ödem. Resultaten för läkning av olika skadetillstånd efter en behandlingsserie brukade de flesta fall vara halva tiden eller mer jämfört med självläkning. Vid laserbeh av smärta och inflam. svarar drygt 90 % positivt. Det är vanligt med långvarig effekt efter ca 5-7 beh. Utfallet beror på problemets karaktär, akut/långvarigt etc.

Gör behandlingen ont?

Nej. Laserbehandling är avslappnande och många somnar. Däremot kan det hända att smärtan kan öka eller uppträda 6-24 h efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkprocesser. Speciellt vid problem av kronisk natur kan denna smärta uppträda. Den brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall var längre. Sker en smärtreaktion är detta ett positivt tecken på att en läkeprocess har startats.

Hur många behandlingar rekommenderas?

Det brukar behandlas tätare i början(i regel 3 behandlingar under 7-8 dagar), därefter med längre intervall när läkningen kommit igång. En vanlig behandlingsserie är ofta på 3-7 behandlingar, allt beroende på problemets karaktär och hur länge problemet funnits. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta (kan behandlingen sträcka sig i upp till 10-15 ggr) och helst uppföljning med 1-2 behandlingar per månad som underhåll dos. De som inte fått någon respons efter 5 behandlingar ska sluta med denna metod och söka annan behandlings alternativ.

Finns det några risker?

Lika väl som att starka ljudkällor kan skada känsliga öron så kan starka ljuskällor skada ett öga. Inga ögonskador finns rapporterade, men man bör ändå undvika att titta rätt in i en laser. Speciellt gäller detta lasrar som har osynligt ljus. Vid arbete med de terapeutiska lasrarna behövs i regel inte skyddsglasögon användas, varken av patient eller terapeut.
Andra risker finns inte, men det är dock viktigt att man har en riktig diagnos – en smärta kan ju bero på cancer, tarmvred eller annat som kräver annan behandling.

Kontraindikationer?

 • Epileptiker: Ej behandling över huvudet
 • Hjärtsjuka, ej behandling över hjärtat (Pacemaker går att behandla)
 • Organtransplanterade
 • Cancer
Växjökliniken

Besök oss