Plasmage Fibroblast Plasma lift

Den är en helt ny behandling för uppstramning eller ”Skin tightening” med plasmaimpulser. Metoden har främst skapas för att strama åt huden på ögonlocken men kan också användas för att strama åt huden på halsen, behandla djupare rynkor som tex på överläppen eller påsar under ögonen. 

Metoden använder sig av en elektrod som inte ska beröra huden. Elektroden producerar en mycket liten så kallad ”Plasma Flash” som hoppar från elektrodens spets till huden och låter huden avdunsta på ytan. Dessa mikromillimetersmå avdunstningar/punkter gör huden tightare i området och resultatet kan man se direkt behandlingen är avslutad.
Man kan strama åt huden på halsen, under ögonen och även behandla djupare rynkor som t.ex. på överläppen och man kan tom strama åt huden på magen efter en graviditet.

Hur går behandlingen till?

  • Procedurstid: ca 60 minuter, varav 30 min för lokalbedövning.
  • Återhämtningstid: 1–2 veckor
  • Tillbaka till arbetet: samma dag
  • Resultatets varaktighet: individuellt ca 1-3år
  • Antal behandlingar: I de flesta fall räcker det med en behandling. Max 3 behandlingar med 6 veckors mellanrum.

Att tänka på efter behandling:

En hudåtstramning kommer att synas strax efter behandlingen. Patienterna kan uppleva viss svullnad och ömhet i det behandlade området efter behandlingen. Eventuella sårskorpor försvinner efter 7–15 dagar. Under ditt besök diskuterar läkaren din lämplighet för behandlingen och vad du kan förvänta dig.

Växjökliniken

Besök oss