PCR Test med Läkarintyg/Reseintyg (Travel certificate)

Växjökliniken i samarbete med en ackrediterat laboratorium erbjuder PCR test för Covid-19. Det är för dig som inte har symtom och vill resa utomlands.

Ett PCR-test påvisar förekomst av virus i slemhinnan och är det mest säkra sättet att bedöma om det finns en aktiv virusinfektion. Testet kan dock ej skilja på smittsamt och icke smittsamt virus i slemhinnan och kan således vara positivt från 2 dagar före symptomdebut upp till ca 3 veckor efter en utläkt infektion. Är testet positivt kan du inte resa enligt reglerna.

PCR-test + reseintyg kostar: 1 800 kr

  • Prover tas måndag – torsdag.
  • Test som tages innan 12.00, kan förvänta sig svar innan 22.00 dagen efter.
  • Test tagna efter 12.00 kan förvänta sig svar inom 72h. 

*Tänk på att du måste vara helt symptomfri för att ta testet.

Information om PCR-test

Provet analyseras och reseintyget svaras ut dagen efter testning före midnatt, dvs. reseintyget skickas alltid ut dagen efter testning och kommer elektroniskt till din mail senast midnatt. Svaret kommer till din mail även på helgen, dock kan du inte skriva ut intyget i våra mottagningar på helgen.

Resultatet kan vara Negativt, Positivt eller Icke analyserbart. Prevalensen av icke analyserbara svar hos oss är mindre än 1%. Om detta sker kör laboratoriet om analysen utan kostnad samma kväll. Om även omkörningen är icke analyserbar och det leder till att ett nytt prov behöver tagas är även det kostnadsfritt, men vi svarar ej för merkostnader som uppkommer i en sådan situation.

 

Smidig provtagning

Testet tas i första hand från näsan men kan också tas från halsen eller både och.

Reseintyg

Certifikatet är utfärdat på engelska och innehåller signatur och stämpel från vår legitimerade läkare. Det är försett med QR-kod. Tidpunkten då testet tages är den tidpunkt som giltighetstiden beräknas ifrån. Intyget är gilltigt 72 timmer från testet tages.

Provsvar

Provsvaret kan läsas av inom 48-72h. 

Intyget skickas via email eller du kan hämta det utskriven hos oss nästa dag från svaret.

OBS! Tag med Pass!  Reseintyg utförs på engelska.

Växjökliniken

Besöka oss!