Hudförändringar

Vår specialistläkare gör bedömning först och sedan avlägsna hudförändring(er) t.ex. födelsemärken eller tex keratoser. 

Behandlingen är äntligen kirurgisk, nedfrysningen med Cryopen X eller via Plasmapen/plasmage. 

Med kirurgisk behandling menar att det görs via ingrepp med lokalbedövning och det går snabbt och enkelt. Är den operativ åtgärd så bokas in patienten i så fall på en ny tid hos kirurgen.

Vi erbjudar två olika typer av behandlingar

Cryopen X

Cryopen X arbetar man med kyla för att effektivt behandla olika hudåkommor. Behandlingen tar bara några sekunder och endast 1-3 behandlingar krävs. Det är en skonsam behandling som arbetar med millimeterprecision som inte skadar omgivande vävnad.

Plasmapen / Plasmage

Plasmapen/ plasmage där man använder sig av en elektrod som inte ska beröra huden. Elektroden producerar en mycket liten så kallad ”Plasma Flash” som hoppar från elektrodens spets till huden och låter huden avdunsta på ytan. Behandlingen börjar först med lokalbedövning.

Avläsningen av hudförändringen fr 500 beror på storleken och antalet av de samt metoden.

OBS! Vi skickar aldrig förändringen på analys.

Växjökliniken

Besöka oss!