Fettsugning

Fettsugning är ett kirurgiskt ingrepp som bryter upp och avlägsnar fett och fettdepåer från kroppen. Med dagens tekniker är det möjligt att behandla och omforma nästan alla delar av kroppen. En väl utförd fettsugning förbättrar kroppens konturer och ger en mer harmonisk kroppsform. Ingreppet är dock inte en behandling för generell viktminskning och bästa resultatet uppnås hos patienter som har uppnått eller är nära sin idealvikt.

Resultatet efter en fettsugning är bestående eftersom fettcellerna som tas bort inte återbildas. Oftast behandlas stuss, mage, rygg, armar och lår. De kirurgiska tekniker som används vid contouring är huvudsakligen fettsugning i kombination med olika plastiker för att avlägsna överskottshud. Ibland utförs även fettransplantation. Flera områden åtgärdas ofta under samma operation beroende på behov och önskemål.

Du kan också ringa Dr. Alaa Sadik för mer information: 072-332 35 30

Under en konsultation träffar du en kirurg som tillsammans med dig går igenom dina önskemål och diskuterar vilken eller vilka behandlingar som är lämpliga för dig. Vår kirurg har lång erfarenhet och kommer kunna hjälpa dig utifrån dina personliga förutsättningar.
Fettsugning kan utföras under endast lokalbedövning. Med traditionell fettsugning sprutar vi först in vätska i vävnaden och suger sedan ut fett och vätska tillsammans. Det blir två korta, ofta väldigt diskreta små ärr.

Så går operationen till

På morgonen innan ingreppet äter du en normal frukost och duschar med descutan eller Hibiscrub. När du kommer till kliniken kommer du att få förberedande mediciner och nål satt.
Du träffar DR. Mahmoud och går igenom vilka områden som skall behandlas, du blir fotograferad och därefter steriltvättad.
En fettsugning utförs i lokalbedövning tillsammans med avslappnande medicin. Vid en fettsugning avlägsnas enbart fettvävnad och inte överliggande hud.
Själva ingreppet i lokalbedövning. De små ingångshålen sluts (cirka 1-3 mm stora) med ett stygn tas som bort efter ca 10 dagar, och därefter läggs förband och en kompressionströja sätts på. Efter ingreppet vill vi att du stannar kvar hos oss cirka 2 timmar.

Risker vid fettsugning

Detta kirurgiska ingrepp medför även skador på både blodkärl och lymfkärl och bindväv. Tack och lov så kan kroppen reparera skador. Både blodkärl och lymfkärl kan nyskapas. Men, med skadorna som orsakas på fettceller och bindväv, uppstår ett annat problem, nämligen ärrvävnad.

Eftervård

Efter genomförd fettsugning kan man oftast gå hem redan samma dag. De första två veckorna efter ingreppet ska ett stödförband bäras dygnet runt, därefter kan stödförbandet bäras enbart under nattetid i ytterligare tre veckor. Små blåmärken och en viss svullnad kan uppkomma, men dessa försvinner redan under de första veckorna.

Vid fettsugning av armar kan du känna dig immobiliserad och kräva sjukskrivning i tre dagar till två veckor beroende på hur mycket fett som tas bort och vilket yrke du har. Efter 2 veckor kommer du för din första radiofrekvensbehandling.

Den som nyligen har genomgått en fettsugning bör avstå från träning och andra ansträngande fysiska aktiviteter under en period. Exakt hur länge varierar från fall till fall, så bäst är att rådgöra med kliniken och lyssna uppmärksamt på kroppens egna signaler.

Slutresultatet av en fettsugning kan inte bedömas förrän tidigast efter sex månader.

Kan man dö av fettsugning?

Både lokalbedövning och narkos innebär risker. Du kan drabbas av komplikationer och skador, och du kan även avlida, även om risken är mycket liten.
Generellt sett är huden hos yngre personer mer elastisk än hos äldre vilket innebär att resultatet blir bättre. Men alla, oavsett ålder och kön, som har en någorlunda normal vikt, bra hud och områden med lokala fettdepåer kan göra en fettsugning.
Den vanligaste komplikationer är att huden inte är helt jämn efter ingreppet.

Hur får man bort löst skinn under hakan?
Förutom överskott av fett och hud kan även underliggande muskler vara slappa och behöva stramas upp. Om det är ett mindre till måttligt överskott som är koncentrerat till mitten på halsen kan detta göras via ett snitt under hakan, gärna i kombination med fettsugning. En mindre mängd hud kan tas bort.

Hur får man bort löst skinn under hakan?

Förutom överskott av fett och hud kan även underliggande muskler vara slappa och behöva stramas upp. Om det är ett mindre till måttligt överskott som är koncentrerat till mitten på halsen kan detta göras via ett snitt under hakan, gärna i kombination med fettsugning. En mindre mängd hud kan tas bort.

Områden som kan behandlas

• Venusberget
• Brösten (gynekomasti)
• Låren (ridbyxlår)
• Höfterna
• Skinkorna
• Överarmarna
• Hakan

Vem som inte kan utföra operation

  • Orealistiska förväntningar.
  • Okontrollerad drog- eller alkoholberoende: Användning av vissa specifika läkemedel som inte kan stoppas.
  • Graviditet eller mindre än 6 månader efter förlossningen.
  • Immunsuppressiv behandling (t.ex steroider).
  • koagulansruppning/Antikoagulantbehandling.
  • Stora operationer och/eller generell anestesi under de senaste 6 månaderna.
  • Stroke eller hjärtinfarkt under de senaste 6 månaderna.
  • Allergi mot bedövningsmedel, Lidokain.
  • Livsstress under de senaste 6 månaderna.
  • Okontrollerad diabetes.

Vem som inte kan utföra operation

Den vanligaste komplikationen efter en fettsugning är att det kan uppstå ojämnheter i fettvävnaden som syns under huden. Detta kan påtagligt reduceras om fettsugningen följs upp med ex. lokal bindvävsmassage-(LPG) behandling två veckor efter genomfört ingrepp. Mycket mer sällan förekommande är risken för blodpropp. Denna typ av komplikation har stark koppling till stora och mer omfattande operationer varför vi på lasercenter bestämt oss för att endast genomföra begränsade behandlingar vid ett och samma tillfälle. Blodpropps förebyggande behandling kan ges till de fåtal patienter med känd ökad risk för blodproppsbildning. Behandlingen ges då med sprutor op dagen och i cirka en vecka efter operation. Noggrann genomgång och bedömning görs i samband med konsultationen.

Fettsugning i Solna görs i lokal bedövning och tar mellan 1-2 timmar beroende på vilket/vilka områden som behandlas. Smärtan efter fettsugning brukar anses som måttlig och beskrivs som ömhet och kraftig träningsvärk. Ju större område som fettsugits desto större smärta varför vi rekommenderar värktabletter av typen Paracetamol till exempel Alvedon, Panodil eller starkare t ex Citodon. Tabletter som innehåller acetylsalisylsyra (sk antiinflammatoriska medel) såsom Voltaren, Diklofenak, Iprén, Naprosyn, Naproxen etc kan däremot öka blödningsbenägenheten och bör därför undvikas två veckor före och två veckor efter operation. Hur mår jag efter operationen? Måste jag sjukskriva mig?

Det behandlade området blir svullet och blåmärken kan uppstå. Både svullnaden och blåmärken avtar gradvis under de första 2 veckorna. Redan då kan du se de nya kroppskonturerna. Stygnen tas efter ungefär 10 dagar och direkt efter operationen får du en gördel som du ska bära i upp till fem veckor för att effektivisera läkningsprocessen. Efter en mindre fettsugning kan du börja arbeta igen efter några få dagar, medan efter en större fettsugning kan du behöva vara sjukskriven i 2–3 veckor.

De bästa kandidaterna för fettsugning är individer med relativt normal vikt med tylligt avgränsade fettdepåer. Stram hud med hög elasticitet får en bättre effekt då huden har lättare att dra ihop sig ock följa efter underlaget. Hud med nedsatt elasticitet pga. celluliter, bristningar, kraftig viktnedgång eller naturligt åldrande har svårare att dra ihop sig efter en fettsugning och i vissa fall inte alls. Efterbehandling med bindvävsmassage (LPG) kan då förbättra slutresultatet. Ytterligare kirurgi för att strama upp eller ta bort överskottshuden kan bli aktuell i svårare fall.

Tyvärr har fettsugningen en mycket begränsad verkan på celluliter. För att reducera celluliterna ska en fettsugning kombineras med andra metoder som t ex lipolysinjektioner i kombination med U-ljud och bindvävsmassage (LPG). Dessa är mycket effektiva när det gäller att förbättra hudens elasticitet, jämna ut dess struktur och reducera celluliter.

Priser

Växjökliniken

Besök oss

Växjökliniken

Besök oss