Behandling av övervikt och fetma (utan kirurgi)

På Växjökliniken erbjuder vi en medicinsk och icke-kirurgisk kurbehandling mot övervikt och fetma. Vi använder läkemedel för viktminskning i kombination med anpassad kost och motion hos vuxna 18–75 år.

En medicinsk behandling utan kirurgi

Medicinen fungerar genom att verka på receptorer i hjärnan som kontrollerar din aptit, som leder till att du känner dig mättare och mindre hungrig. Det kan hjälpa dig att äta mindre och att minska din kroppsvikt.

Vem är bra kandidat för denna behandling?

 1. Ålder 18-75 år.
 2. Har du nån sjukdom och står på behandling så vår läkare gör bedömning i detta fall.
 3. BMI mellan 27 kg/m² till <30 kg/m² (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad tillstånd såsom dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus typ 2), hypertoni, dyslipidemi eller obstruktiv sömnapné.
 4. BMI över 30

Denna behandling passar inte dig om du:

 • Är gravid eller ammar.
 • Har överkänslighet mot (de) aktiva substansen (substanserna) eller mot något hjälpämne eller mot något hjälpämne.
 • Har PCOs.
 • Har leversjukdom.
 • Har bukspotkörtelsjukdom.
 • Har Diabetes, det går och behandlas men hos sin vårdcentral.
 • Har hjärtsvikt.
 • Har gallsten och gallblåseinflammation.
 • Har okontrollerad hypertoni
 • Har en aktuell epileptisk sjukdom eller tidigare krampanfall i anamnes
 • Har en känd tumöri centrala nervsystemet.
 • Har akuta utsättningssymtom efter utsättande av alkohol eller bensodiazepiner
 • Har bipolär sjukdomi anamnesen
 • Står samtidig behandling med läkemedel som innehåller bupropion eller naltrexon.
 • Har aktuell eller tidigare diagnos på bulimieller anorexia nervosa
 • Har beroende av långvarig opioidbehandling (eller opioidagonister (t.ex. metadon), eller patienter med akuta opiatutsättningssymtom.
 • Står samtidig behandling med monoaminoxidashämmare(MAO-hämmare).
 • Har njursvikt
 • Samma som besök v12.

Behandlingsplan:

 1. Besök hos specialistläkare: Konsultation, information och hälsodeklaration
 2. Tid hos provtagare: Provtagning och undersökningar. Kunden får brev hemskickats på provsvar. Recepet på läkemedel skickas samtidigt till apoteket.
 3. Uppföljning V6: Besök hos en provtagare, sjuksköterska eller en underläkare för rapportering och kontroller (BT, BMI och Midjemått).
 4. Uppföljning V12: Besök hos ssk eller underläkare för rapportering, kontroller (BT, BMI och Midjemått) och provtagning samt receptförnylse av medicinen.
 5. Uppföljning V24: Samma som besök v12.

Kostnader:

 1. Konsultationstid hos vår läkare (kostnadsfritt)
 2. Provtagning och undersökning samt receptförskrivning gäller första 3 månadernas behandling kostar 5000 kr.
 3. Uppföljning V12, 24, 36…etc kostar 1000 kr för kontroll, provtagning och receptförnyelse.
 4. Väljer du behandling i tabletts form så kostar tabletterna ca 1000 kr per förpackningen (en förpackning innehåller 112 tabletter som räcker till 28 dagar)
 5. Väljer du behandlingen i injektionsform som kostar totalt ca 1700 kr per månad för LM.
 6. Möjlighet till räntefri delbetalning, dock 50 kr administrationsavgift tillkommer.
 7. Du kan alltid lägga till när som helst olika blodprover t.ex vitaminpaket, fråga oss om dessa priser!

Vanliga frågor och svar:

Ingår behandlingen och läkemedlet i högkostnadsskyddet?

 • Nej, det ingår inte.
 
 

 

 

Är man garanterad att få behandlingen om man uppfyller BMI ,kontroller mm?

 • Behandlingen beror på läkarbedömningen, inte alla får göra den.
Växjökliniken

Besöka oss!