Behandling av övervikt / fetma med Saxenda

Välkommen till vår nya tjänst, alltså övervikt/ fetma mottagning. Behandlingen kommer ske med Saxenda.

Saxenda används för viktminskning i kombination med anpassad kost och motion hos vuxna 18–75 år.

Saxenda är ett läkemedel för viktkontroll som innehåller den aktiva substansen liraglutid. Den liknar ett naturligt förekommande hormon som kallas glukagonlik peptid-1 (GLP-1) som frigörs från tarmen efter en måltid. Saxenda fungerar genom att verka på receptorer i hjärnan som kontrollerar din aptit, som leder till att du känner dig mättare och mindre hungrig. Det kan hjälpa dig att äta mindre och att minska din kroppsvikt.

Vem är bra kandidat för denna behandling?

 1. Ålder 18-75 år.
 2. Frisk. Har du nån sjukdom och står på behandling så vår läkare gör bedömning i detta fall.
 3. BMI mellan 27 kg/m² till <30 kg/m² (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad tillståend såsom dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus typ 2), hypertoni, dyslipidemi eller obstruktiv sömnapné.
 4. BMI över 30

Denna behandling passar inte dig som :

 1. Har överkänslighet mot liraglutid eller mot något hjälpämne.
 2. Har PCOs
 3. Har leversjukdom
 4. Har bukspotkörtelsjukdom
 5. Har Diabetes, det går och behandlas men hos sin vårdcentral.
 6. Har hjärtsvikt
 7. Har gallsten och gallblåseinflammation.
 8. Är gravid eller ammar

Var ska du injicera?

 • Saxenda ges som en injektion under huden (subkutan injektion).
 • De bästa ställen att injicera på är framsidan av midjan (buken), framsidan av låren eller överarmarna.
 • Injicera inte direkt i ett blodkärl eller en muskel.

Behandlingsplan:

 • Besök hos ssk eller underläkare: Konsultation, hälsodeklaration och blodprover. Bokas till Alaa efter en vecka.
 • Läkarbesök: Bedömning, undersökning och receptförskrivning.
 • V6 besök hos usk/ssk/underläkare: Rapportering, labprover och receptförnyelse.
 • V12 Besök hos ssk eller underläkare: Rapportering och allmänhälsokontroll.
 • V 24 Besök hos ssk eller underläkare: Rapportering och allmänhälsokontroll kostar 2000 kr om du önskar.

Kostnader:

 1. Kostnader på allmänhälsokontroller, uppföljning inkl labprover samt receptförskrivning före, under och efter behandlingen betalas med faktura före kuren. Totalt kostar vår avgift 10 000 kr.
 2. Möjlighet till räntefri delbetalning, dock 100 kr administrationsavgift tillkommer.
 3. Kostnaden på 3 paket Saxenda som räcker till 14 v kostar totalt ca 7800 kr för LM.
 4. Du kan alltid lägga till när som helst olika blodprover t.ex vitaminpaket, fråga oss om dessa priser!
 5. Allämnhäslokontroll efter 6 månader kan beställas enligt önskemålet, kostar 2000 kr.
Växjökliniken

Besöka oss!